Til forsiden
Dit sprog: da
Gratis levering
Verdens bedste magasiner
Find nærmeste forhandler
Dit sprog: Dansk

Politik for persondata

 

PERSONDATAPOLITIK

1.Generelt

1.1                Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan vi hos Bladkompagniet A/S, som driver Bladportal.dk, indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2                Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via www.bladportal.dk eller via vores Facebookside.

1.3                Bladkompagniet A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse vedrørende dine data kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1                Når du besøger www.bladportal.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af siden. Det kan f.eks. være om hvilken type browser du bruger, hvilke søgeord du bruger på siden, din IP-adresse herunder din netværkslokation samt informationer om din PC.

2.1.1             Formålet er at optimere din brugeroplevelse og hjemmesidens funktion, samt at foretage målrettet markedsføring herunder retargeting via Facebook og Google. Dette er også nødvendigt for, at vi kan varetage vores interesser i hele tiden at forbedre sitet.

2.1.2             Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2               Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på sitet, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

2.2.1            Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav herunder til bogføring og regnskab.

2.2.2            Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3               Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

2.3.1                Formålet er at kunne levere nyhedsbreve med relevant indhold til dig.

2.3.2                Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f

3. Hvem modtager dine personoplysninger

3.1                Oplysninger om dit eller evt. gavemodtagerens navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til Bladkompagniet A/S underleverandører (distributionsselskaber) og i nogle tilfælde til PostNord eller anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

3.2               Bladkompagniet arbejder under rammerne af Postloven. Derfor er det en naturlig del af Bladkompagniets ageren at beskytte data og information. Det gælder både selve forsendelsen og i lige så høj grad også de data i form af navn og adresse, som vi modtager for at kunne omdele produkterne korrekt.  

3.3               Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af sitet, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed, site og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks behandler de data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og ligeledes er de underlagt fortrolighed om disse.

3.4               To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Persondataforordningens art. 45.

3.4.1               Kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.4.2               Kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

4. Dine rettigheder

4.1                For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger under pkt. 7.

4.2              Indsigtsretten

4.2.1          Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysninger blandt andet om hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har også ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.

4.3              Retten til berigtigelse

4.3.1          Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet, så kontakt os gerne, hvis du konstaterer fejl i dine oplysninger.

4.4             Retten til sletning

4.4.1          I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5              Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  

4.5.1          Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring. I så fald må vi kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på at fastlægge et retskrav, gøre det gældende eller forsvare det.  

4.6             Retten til dataportabilitet

4.6.1          Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7              Retten til indsigelse

4.7.1          Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring herunder den profilering, der evt. foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, som nævnt i pkt. 2 og 3.

4.8             Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1          Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet til os til en given behandling af personoplysninger.

4.9             Retten til at klage

4.9.1          Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder en klageformular og kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

5. Sletning af dine persondata

5.1               Oplysninger indsamlet om din brug af sitet jf. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af sitet i 1 år.

5.2               Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.3               Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb, som du har gennemført på  www.bladportal.dk jf. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6. Din sikkerhed

6.1                Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2               Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger

7.1                Bladkompagniet A/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via www.bladsportal.dk

7.2               Hvis du har spørgsmål til vores Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, som er beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Bladkompagniet A/S (Bladportal.dk)
Islevdalvej 205
2610 Rødovre

Tlf. nr.: 4451 7451
E-mail: persondata@bladkompagniet.dk

8. Ændringer i persondatapolitikken

8.1                Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Bladportal.dk.

9. Versioner

9.1                Dette er version 1 af Bladportal.dk persondatapolitik dateret den 14.06.2019.